Gidrawlik 2 tonna kebşirlenen awtoulag göteriji çüýşe gap gural

Gysga düşündiriş:


 • Material:Garylan polat
 • Capük kuwwaty:2 tonna
 • Reňk:gök
 • Harytlaryň agramy:4.6 funt
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň artykmaçlygy

  1. Agramlary ygtybarly saklaýan polat göteriji eýer
  2. Giňeltmek nurbatlary iş beýikliginiň üýtgemelerini ýerleşdirmek üçin herekete getirilýär
  3. Ram prosesini duruzýan içerki aýlaw mehanizmi
  4. stressokary stres zonasy üçin ýylylyk bejergisi

  f2
  f3
  f4

  Önümçilik prosesi

  lc (1)

  Önümiň öndürijiligi

  Göwrümi:Gidrotehniki kuwwaty 2 tonna (4400 litr).Göteriş belentlikleri degişlilikde 7 "13.3" aralygynda bolýar.2 beýiklik üýtgeşikligi ". Lift beýikligi: 4.4".Ölçegi: 4,6 funt.2 tonnalyk jak, sedanlar, ulaglar, awtoulaglar, wokzal wagonlary, kiçi ýolagçy awtoulaglary we ş.m. ýaly köp sanly awtoulag götermek üçin ulanylyp bilner, ulagyň magistralynda saklamak we ulagda ýönekeý

  Kebşirleýiş çarçuwasy:Kassada güýçli, çydamly we ýagyň syzmagynyň öňüni alýan galyň damja ýasalan polat kebşirleýiş gurluşy bar.Awtoulag jakynyň daşky boýagy pos we ýaglara çydamly.arassalamak aňsat

  Howpsuzlyk görkezmesi:Her jak howpsuzlyk barlagyny alýar.Jekiň gidrawlik ulgamy, integrirlenen nebit aýlawy we howpsuzlyk klapany bilen aşa ýüklenende awtomatiki goralýar.Howpsuz boluň we gyzyl çüýşe seresap boluň.Nasos tutawajy aňsatlyk bilen göterýär we peseldýär.
  Stressokary stres sebitlerinde ýylylyk bilen bejerilen güýçli guýma polat bilen içerki we daşarky kebşirlenen gurluşyk syzdyryjy öndürijiligi hödürleýär.Mundan başga-da, giň, berk binýat güýç we durnuklylyk hödürleýär.Çydamlylygy we ygtybarlylygy ýokarlandyrmak üçin möhüm stres ýerleri güýçlenýär.
  Basyş nasosynda gidrotehniki ulgamyň çäklendirmelerden geçmeginiň öňüni alýan we iň az güýç bilen göterilmek üçin eýe bolan aýlaw mehanizmi we patentlenen içerki aýlaw enjamy bar.

  Durnuk ýer:Düzülip bilinýän jakyň ýokarky kontakt üstünde, ýokary süýşme garşylygy we durnuklylygy üpjün etmek bilen, jak bilen aragatnaşyk nokadynyň arasyndaky sürtülmäni ýokarlandyrýan gysgyç görnüşli dizaýn bar.Gerekli goçuň beýikligini sazlap bolýan nurbat bilen hem giňeldip bolýar.Howpsuzlygyňyzy goramak üçin “Jack Stand” ulanyň.

  Gaplamak we ibermek

  FOB porty:Ningbo
  Gurşun wagty:Takmynan 45 gün
  Eksport kartonynyň birlikleri:Custöriteleşdirilen

  Töleg we eltip bermek

  Töleg usuly:Advance TT, T / T, Western Union, PayPal, L / C ..
  Eltip bermegiň maglumatlary:Sargydy tassyklandan 45 gün soň


 • Öňki:
 • Indiki: