GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Baglamak goşundylary tirkeglerde, ýük awtoulaglarynda we beýleki ulaglarda ýükleri goramak üçin ulanylýan galstuk ulgamynda möhüm böleklerdir.Baglaýjy goşundylaryň iň köp ýaýran görnüşlerine S çeňňekler, gysgyçlar, çeňňekler, D halkalar we kameralar bar.

 

S çeňňeklerwe gysgyçlar iň köp ulanylýan galstuk goşundylardyr.Goükdäki labyr nokatlaryna çalt we ygtybarly birikdirmek we daňylýan kemeri ýerinde berkitmek üçin niýetlenendir.Ratçet çelekleri daňylýan kemeri zerur dartyş üçin berkitmek üçin ulanylýar, D halkalary we kameralar bolsa has ýeňil ýükleri üpjün etmek üçin ulanylýar.

 

S çeňňekler we gysgyçlar dürli şekilde we ululykda bolýar, olary köpugurly we köp sanly amaly üçin amatly edýär.Adatça polatdan ýa-da alýuminden ýasalýar we poslama garşy goramak üçin galvanizli görnüşi bar.

 

Ratçet çelekleriDürli ululykda we stilde elýeterlidir, köpüsinde çydamlylyk we uzak ömür üçin ýokary hilli polat konstruksiýasy bar.D halkalar, has ýeňil ýükler üçin ygtybarly labyr nokadyny üpjün etmek üçin daňmak kemeri bilen bilelikde ulanylýar, kameranyň çelekleri bolsa has az dartgynlylygy talap edýän ownuk zatlary ýa-da ýükleri üpjün etmek üçin amatlydyr.

 

Umuman aýdanyňda, daňylýan goşundynyň saýlanylmagy esasan belli bir amaly we daşalýan ýüklere baglydyr.Goükleriň ygtybarly berkidilmegini we howpsuz daşalmagyny üpjün etmek üçin ýokary hilli, ygtybarly baglaýjy goşundylary saýlamak möhümdir.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4