Zynjyr baglaýjylary

 • EN standart zynjyr ýükleýji baglaýjy

  EN standart zynjyr ýükleýji baglaýjy

  Reňk: Gyzyl
  Iş ýüküniň çägi: 22KN-den 160KN (dürli zynjyryň ululygyna bagly)
  Jemleýji: Boýalan
  Görnüşi: Ratçet
  Ratçet tutawajy: standart
  Öndürijiniň ady: import
  MOQ: 300
  Zynjyryň ululygy: 6mm-den 16mm
  Bahasy: 70/80

 • Ratçet zynjyry ýükleýji baglaýjy

  Ratçet zynjyry ýükleýji baglaýjy

  Reňk: Gyzyl
  Iş ýüküniň çägi: 2200 - 12000 funt.
  Jemleýji: Boýalan
  Görnüşi: Ratçet
  Ratçet tutawajy: standart
  Öndürijiniň ady: import
  MOQ: 300
  Zynjyryň ululygy: omöriteleşdirilen
  Bahasy: 70

 • OEM G70 Galp garyndy Ratçet görnüşi ýük baglaýjy

  OEM G70 Galp garyndy Ratçet görnüşi ýük baglaýjy

  1. -okary güýçli “Ratchet” ýasalan dişli enjamlar, gowy güýç we gatylyk.2. Amerikan Grappling Hook 40Cr garyndysyndan ýasaldy, owadan görnüşi we gowy güýji bilen birnäçe ýylylyk bejergisinden soň ýasaldy we üpjün edildi.3. Göz hozy ýasamak prosesi arkaly zynjyr halkalarynyň arasyndaky özara güýç ulanyp, awtoulag möhürleýjisini zynjyryň halkasyna dakyň we onuň gaçmagynyň öňüni alyň.4. G80 Mangane Sesteel Sim berkidiji, gaty berkligi bilen marganes polatdan ýasalýar Esasy eksport bazarlary ...
 • Baglanyşyksyz ýa-da çeňňeksiz ýükleýji baglaýjy

  Baglanyşyksyz ýa-da çeňňeksiz ýükleýji baglaýjy

  Reňk: Gyzyl
  Iş ýüküniň çägi: 22KN-den 160KN-a çenli
  Jemleýji: Boýalan
  Görnüşi: Ratçet
  Öndürijiniň ady: Jiulong
  MOQ: 300 HK
  Zynjyryň ululygy: 6MM-den 16MM
  Bahasy: 70/80

 • Az zynjyrly baglaýjy

  Az zynjyrly baglaýjy

  Reňk: Sary
  Iş ýüküniň çägi: 5400 litrden 9200 litr (ululygyna bagly)
  Jemleýji: Boýalan
  Tutuş uzynlygy: 13 ″
  Öndürijiniň ady: import
  MOQ: 300PCS
  Bahasy: 70

 • LTLoad Binder

  LTLoad Binder

  Reňk: Gyzyl
  Iş ýüküniň çägi: 175 - 375 litr
  Jemleýji: Boýalan
  Agramy: 0,4-den 1,4 litr
  Öndürijiniň ady: Jiulong
  MOQ: 300 HK
  Bahasy: 70

 • Lever görnüşi ýükleýji baglaýjy

  Lever görnüşi ýükleýji baglaýjy

  Reňk: Gyzyl
  Iş ýüküniň çägi: 2200 - 13000 funt (dürli ululyga bagly)
  Jemleýji: Boýalan
  Görnüşi: Lever
  Öndürijiniň ady: import
  MOQ: 300
  Bahasy: 70

 • OEM G70 “Grab Hook” bilen ýasalan enjam enjamlarynyň lever görnüşli ýükleýji

  OEM G70 “Grab Hook” bilen ýasalan enjam enjamlarynyň lever görnüşli ýükleýji

  Ulanmak aňsat - “Lever Load Binders” ýönekeý “Lever” ýörelgesini ulanyp çalt ýygnalyp bilner.Görnüşleri: Dürli çekiji güýçler üçin 5 dürli ululyk bar we dürli ssenariýalarda ulanylyp bilner.Howpsuzlyk: Dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin güýçler 2200 litrden 13000 litr aralygynda bolýar.Aýyrmak prosesinde bir eli bilen goýberip bolýar.Duşuşyklar: DOT talaplary.FOB porty: Ningbo gurşun wagty: Eksport kartony üçin takmynan 60 gün birlik: omöriteleşdirilen töleg usuly: Awans TT, T / T, Western Union, PayPa ...