GEÇIRIL CH CHN Zynjyr we baglaýjylar

Zynjyr ýükleýjileri dürli görnüşde bolýar, ýöne adatça zynjyry berkitmek we dartgynlylygy döretmek üçin ulanylýan leňňerden, çybykdan ýa-da kamera mehanizminden durýar.Soňra zynjyr gysgyç, gysgyç ýa-da çeňňek ýaly gulplama mehanizmi bilen berkidilýär.

 

Zynjyr ýükleýji baglaýjylaryň iki esasy görnüşi bar:leňňer baglaýjylary we berkitme baglaýjylary. Baglaýjy baglarZynjyry berkitmek we dartgynlylygy döretmek üçin leňňer ulanyň, şol bir wagtyň özünde zynjyrlary berkitmek üçin berkitme mehanizmi ulanylýar.Kamer baglaýjylary zynjyry berkitmek üçin kamera mehanizmini ulanýan başga bir görnüşdir.

 

Zynjyr ýükleýjileri transport pudagynda, esasanam ýük awtoulag we ýük pudagynda tekiz tirkeglerde, gaýyklarda ýa-da beýleki ýük daşaýjylarda agyr ýükleri üpjün etmek üçin ulanylýar.Şeýle hem, gurluşyk meýdançalarynda, oba hojalygynda we agyr ýükleri talap edýän beýleki pudaklarda ýük almak üçin ulanylýar.

 

Specificörite programmaňyz üçin zynjyr ýükleýjisiniň dogry görnüşini saýlamak we ýüküňiziň daşalýan wagtynda ygtybarly üpjün edilmegi üçin olary dogry ulanmak möhümdir.Şeýle hem zynjyryň ýükleýjilerini könelmegiň ýa-da zeper ýetmegiň alamatlaryny yzygiderli barlamak we zerur bolsa çalyşmak möhümdir.

 • 70-nji synp zynjyry we baglaýjy toplum

  70-nji synp zynjyry we baglaýjy toplum

  Reňk: Gyzyl
  Iş ýüküniň çägi: 2200 - 12000 funt.
  Jemleýji: Boýalan
  Görnüşi: Ratçet
  Ratçet tutawajy: standart
  Öndürijiniň ady: Jiulong
  MOQ: 300
  Zynjyryň ululygy: omöriteleşdirilen
  Bahasy: 70

   

 • EN standart zynjyr ýükleýji baglaýjy

  EN standart zynjyr ýükleýji baglaýjy

  Reňk: Gyzyl
  Iş ýüküniň çägi: 22KN-den 160KN (dürli zynjyryň ululygyna bagly)
  Jemleýji: Boýalan
  Görnüşi: Ratçet
  Ratçet tutawajy: standart
  Öndürijiniň ady: import
  MOQ: 300
  Zynjyryň ululygy: 6mm-den 16mm
  Bahasy: 70/80

 • Ratçet zynjyry ýükleýji baglaýjy

  Ratçet zynjyry ýükleýji baglaýjy

  Reňk: Gyzyl
  Iş ýüküniň çägi: 2200 - 12000 funt.
  Jemleýji: Boýalan
  Görnüşi: Ratçet
  Ratçet tutawajy: standart
  Öndürijiniň ady: import
  MOQ: 300
  Zynjyryň ululygy: omöriteleşdirilen
  Bahasy: 70

 • Gük baglaýjy toplum bilen G70 zynjyr zynjyry

  Gük baglaýjy toplum bilen G70 zynjyr zynjyry

  Reňk: Gyzyl
  Iş ýüküniň çägi: 2200 - 13000 funt (dürli ululyga bagly)
  Jemleýji: Boýalan
  Görnüşi: Lever
  Öndürijiniň ady: Jiulong
  MOQ: 300
  Bahasy: 70

 • OEM G70 Galp garyndy Ratçet görnüşi ýük baglaýjy

  OEM G70 Galp garyndy Ratçet görnüşi ýük baglaýjy

  1. -okary güýçli “Ratchet” ýasalan dişli enjamlar, gowy güýç we gatylyk.2. Amerikan Grappling Hook 40Cr garyndysyndan ýasaldy, owadan görnüşi we gowy güýji bilen birnäçe ýylylyk bejergisinden soň ýasaldy we üpjün edildi.3. Göz hozy ýasamak prosesi arkaly zynjyr halkalarynyň arasyndaky özara güýç ulanyp, awtoulag möhürleýjisini zynjyryň halkasyna dakyň we onuň gaçmagynyň öňüni alyň.4. G80 Mangane Sesteel Sim berkidiji, gaty berkligi bilen marganes polatdan ýasalýar Esasy eksport bazarlary ...
 • Baglanyşyksyz ýa-da çeňňeksiz ýükleýji baglaýjy

  Baglanyşyksyz ýa-da çeňňeksiz ýükleýji baglaýjy

  Reňk: Gyzyl
  Iş ýüküniň çägi: 22KN-den 160KN-a çenli
  Jemleýji: Boýalan
  Görnüşi: Ratçet
  Öndürijiniň ady: Jiulong
  MOQ: 300 HK
  Zynjyryň ululygy: 6MM-den 16MM
  Bahasy: 70/80

 • Az zynjyrly baglaýjy

  Az zynjyrly baglaýjy

  Reňk: Sary
  Iş ýüküniň çägi: 5400 litrden 9200 litr (ululygyna bagly)
  Jemleýji: Boýalan
  Tutuş uzynlygy: 13 ″
  Öndürijiniň ady: import
  MOQ: 300PCS
  Bahasy: 70

 • G43 Ulag zynjyry

  G43 Ulag zynjyry

  Uzynlygy: omöriteleşdirilen
  Iş ýüküniň çägi: 2600-den 5400 funt.
  Jemleýji: Sink örtülen
  MOQ: Pls biziň bilen habarlaşyň
  Zynjyryň ululygy: 1/4 ”, 5/16”, 3/8 ”
  Bahasy: 43
  Bukja: Köp ýa-da guty

 • G43 Kliwis çeňňekleri bilen ulag zynjyry

  G43 Kliwis çeňňekleri bilen ulag zynjyry

  Uzynlygy: 20 ′
  Iş ýüküniň çägi: 2600 litrden 5400 litr.
  Önümiň agramy (Lbs.): 13 litrden 31,4 litr
  Jemleýji: Sink örtülen
  MOQ ls Pls bize e-poçta iberiň
  Zynjyryň ululygy: 1/4 dýuým, 5/16 dýuým, 3/8 dýuým
  Bahasy: 43

 • G70 köpçülikleýin ulag zynjyry

  G70 köpçülikleýin ulag zynjyry

  Uzynlygy: omöriteleşdirilen
  Iş ýüküniň çägi: 4700-den 11300 funt.
  Jemleýji: Sink hromaty
  MOQ: Pls biziň bilen habarlaşyň
  Zynjyryň ululygy: 5/16 ”, 3/8”, 1/2 ”
  Bahasy: 70
  Bukja: Köp ýa-da guty

 • 70-nji synp

  70-nji synp

  Uzynlygy: 16 ′ 20 ′
  Iş ýüküniň çägi: 4700, 6600 ýa-da 11300 funt.
  Gurnama arakesme güýji: 18,800-den 45200 funt.
  Ahyrky gurnama: Klewis Grab Hook
  Jemleýji: Sary sink hromaty
  Öndürijiniň ady: Jiulong
  Zynjyryň ululygy: 5/16 ″, 3/8 ”, 1/2”
  Bahasy: 70

 • 80-nji synp Klewis Grab çeňňekleri bilen zynjyr ýygnagyny baglaň

  80-nji synp Klewis Grab çeňňekleri bilen zynjyr ýygnagyny baglaň

  Uzynlygy: 16ft, 20ft, 25ft
  Iş ýüküniň çägi: 4500-den 12000 litr.
  Gurnama arakesme güýji: 18,000-den 48000 funt.
  Jemleýji: Boýalan
  MOQ: Jikme-jiklikler üçin söhbet etmek üçin biziň bilen habarlaşyň
  Zynjyryň ululygy: 5/16 ″ .3 / 8 ”, 1/2”
  Bahasy: 80

12Indiki>>> Sahypa 1/2